Artist statement

I deal with painting and dollmaking. I am fascinated by language of soul – symbols, myths, legends, dreams. I am looking for inspiration in religious art, especially from prehistory till middleages, in art naive and in magic.

 

Key subjects of my art are myths and magic, like the myth of eternal return, figures of goddesses of live, death and fertility (like f.ex. Great Mother and Mother Mary as a pagan goddess). Tarot and Baba Yaga – Slavic witch and goddess of life. I am interested in connections between myths and feminism and between myths and nature. By making dolls I continue the tradition of prehistoric religious and magical dolls. In my dolls I join my interests in symbolic narration and in art craft techniques. 

 

Usually I create figuratives scenes, but in my newest project I am looking for symbols with which I could replace – or balance – a human figure in my art. In the era of climate catastrophy we need to remove human figure from the center of our attention and to put nature and ecosystem there. To do so our myths, rituals and art also should become less human-focused and more ecological balance-focused. Less anthropocentric and more ecocentric.  The fields of my searching for symbols are nature, rithuals, old customs, folclore. 

 

My work is a slow process. I create cycles of works, sometimes making one cycle takes me few years. I create multiple versions of one motif. 

 

In painting I use such techniques as acrylic on canvas, tempera or coloured pencils on paper. In dollmaking the process of craftworking by itself is very important for me. I use age-old hand techniques, as sewing, embroidery and beads embroidery, tying.

Zajmuję się malarstwem i lalkarstwem. Tworzę w nurcie nowej duchowości. Fascynuje mnie język ludzkiej duszy – symbole, mity, baśnie, sny. Szukam inspiracji w sztuce religijnej, zwłaszcza od prehistorii do średniowiecza, w sztuce naiwnej i w magii.

 

Kluczowe tematy mojej sztuki to mity boginiczne, między innymi mit wiecznego powrotu (Demeter i Persefona), boginie życia, śmierci i płodności, (np. Wielka Matka, czy Maria jako figura pogańskiej Wielkiej Matki). Tarot i Baba Jaga, dawna słowiańska bogini życia. Interesuje mnie związek mitu z feminizmem oraz mitu z naturą. Robiąc lalki kontynuuję tradycję prehistorycznych lalek religijnych i magicznych.

 

Zazwyczaj tworzę przedstawienia figuratywne, jednak ostatnio szukam symboli, które pozwoliłyby mi odejść od postaci ludzkiej. W momencie, gdy sytuacja wymaga postawienia w centrum uwagi natury, ekosystemu, sztuka też powinna stawać się mniej antropocentryczna.

 

Moja praca to powolny proces. Pracuję w cyklach, nad jednym nieraz kilka lat. Często tworzę kilka wersji jednego motywu. W malarstwie najczęściej używam takich technik, jak akryl na płótnie, tempera czy kredki na papierze. W lalkarstwie bardzo ważny jest dla mnie sam proces tworzenia rzemieślniczego, proces pracy i zmagania się z materią. Stosuję tu odwieczne, ręczne techniki: szycie, haftowanie, wyszywanie koralikami, motanie.

katarzyna-holda-hand-water