Goddesses

2008-2013

Goddesses of fertility and death. The project refers to primitive magic dolls and to Pagan idols – cult dolls and sculptures.

Boginie płodnosci i śmierci. Projekt nawiązuje do prymitywnych lalek magicznych oraz do pogańskich idoli – kultowych lalek i rzeźb.