Kore / Persephone

Kore, 2020-21

Kora’s body is allusion to Christ’s body in pieta. The myth about Kore is actually the same as the myth about death and resurrection of Jesus. Fire symbolizes purification as well as death and rebirth from the ashes.

Ułożenie ciała Kory nawiązuje do ciała Jezusa w Piecie. Oba te mity – o zejściu i powrotach Kory do i z Hadesu oraz o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa to wersje mitu wiecznego powrotu, o wiecznym odradzaniu się życia. Ogień symbolizuje oczyszczenie, a także śmierć i odrodzenie z popiołu.

Pieta (Demeter and Kore), 2019

Kore/ Persephone, 2013-17

Series of illustrations. Demeter and Kore – the myth of eternal return. Eternal dying and rebirth. Transformation of matter and soul.