Madonnas

2008-11

Mary as a goddess of fertility and death.
Mary as Christian incarnation of matriarchal Great Mother (Mother Earth), Triangle Goddess of Moon and other pagan goddess.
Greek motifs – esthetic convention referring to the way of expressing a deity in ancient and Byzantine Greece.

 

Maria jako bogini płodności i śmierci. Maria jako chrześcijańskie wcielenie matriarchalnej Wielkiej Matki (Matki Ziemi), Potrójnej Bogini Księżyca i innych pogańskich bogiń, greckich i innych.
Motywy greckie – konwencja estetyczna odnosząca się do sposobu, w jaki bizantyjska Grecja przedstawiała boskość.