On canvas

Kore with stars

A doll in Kore’s arms symbolizes a soul.

Kore with ashes, flames and vulcano

Kora’s body is allusion to Christ’s body in pieta. The myth about Kore is actually the same as the myth about death and resurrection of Jesus. Fire symbolizes purification as well as death and rebirth from the ashes.

Hecate

Goddess of Underground, magic, night, enlightenment, spiritual journeys, mystery. Her animal is a dog, her attributes are among the others a key and a torch. At the painting Hecate is shown as half woman, half dog. In her hand she holds a key, symbolizing an answer for spiritual questions. Golden color on a ground and around signature „Hecate” symbolizes the light of enlightenment.

Kora z gwiazdami

Lalka, którą trzyma Kora symbolizuje duszę.

Kora z popiołami, płomieniami, wulkanem

Ułożenie ciała Kory nawiązuje do ciała Jezusa w Piecie. Oba te mity – o zejściu i powrotach Kory do i z Hadesu oraz o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa to wersje mitu wiecznego powrotu, o wiecznym odradzaniu się życia. Ogień symbolizuje oczyszczenie, a także śmierć i odrodzenie z popiołu.

Hekate

Bogini podziemia, magii, nocy, oświecenia, duchowych podróży, tajemnicy. Jej zwierzę to pies, jej atrybutami są m.in. klucz i pochodnia. Na obrazie Hekate jest pokazana jako pół kobieta, pół pies. W dłoni trzyma klucz, symbolizujący odpowiedź na pytania duchowe. Złoty kolor na ziemi i wokół podpisu „Hekate” symbolizuje światło oświecenia.