On canvas

Psica | She - Dog

Hecate

Goddess of Underground, magic, night, enlightenment, spiritual journeys, mystery. Her animal is a dog, her attributes are among the others a key and a torch. At the painting Hecate is shown as half woman, half dog. In her hand she holds a key, symbolizing an answer for spiritual questions. Golden color on a ground and around signature „Hecate” symbolizes the light of enlightenment.

Bogini podziemia, magii, nocy, oświecenia, duchowych podróży, tajemnicy. Jej zwierzę to pies, jej atrybutami są m.in. klucz i pochodnia. Na obrazie Hekate jest pokazana jako pół kobieta, pół pies. W dłoni trzyma klucz, symbolizujący odpowiedź na pytania duchowe. Złoty kolor na ziemi i wokół podpisu „Hekate” symbolizuje światło oświecenia.