Porcelain dolls

Project in process. Porcelain body parts made by K. Hołda during artist residence in Ćmielów Design Studio in Porcelain Factory in Ćmielów in 2016.

Contemporary porcelain dolls are usually realistic and full of laces; rococo or Victorian. For me – too realistic and too Victorian. My goal is to make modern porcelain dolls, which are more close to contemporary art and design.

Projekt w trakcie tworzenia. Porcelanowe części ciała wykonane w ramach rezydencji artystycznej w Ćmielów Design Studio w Fabryce porcelany w Ćmielowie in 2016.

Dzisiejsze lalki z porcelany zazwyczaj są dosłowne, realistyczne i przeładowane koronkami, w charakterze rokokowym lub wiktoriańskim. Moim celem jest stworzyć lalkę z porcelany zgodną ze współczesną sztuką i dizajnem.