Latające Warsztaty Rękodzieła – pracownia edukacyjna, założona i prowadzona przez Katarzynę. Działamy w Centrum Kultury w Lublinie. Robimy warsztaty szycia, projektowania, magii itp.

 

Latające Warsztaty Rękodzieła (Flying Craft Workshops) – an educational studio, set and run by Katarzyna. We are the department of the Center for Culture in Lublin. We make workshops of sewing, design, magic etc.